Nieuw in dienst

Nieuwe werknemer krijgt inzicht in zijn nieuwe financiële situatie

Hans is 47 en staat op het punt om over te stappen naar een nieuwe uitdaging. Op deze leeftijd een weloverwogen keuze. Zijn nieuwe werkgever snapt dit maar al te goed en heeft voorgesteld om een onafhankelijke partij e.e.a. voor hem voor- en door te laten rekenen. Zo wordt het goede gevoel, ook cijfermatig goed onderbouwd. Hans krijgt daarbij een helder inzicht in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en krijgt de verschillende scenario voorgeschoteld bij pensioen, waardeoverdracht pensioen vorige werkgevers, maar ook bij overlijden. ANW-hiaat, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-hiaat, excedent). Welke besteedbaar inkomen kan hij verwachten? En is dit voldoende om alle lasten te dekken? Wel zo prettig om het complete beeld te hebben voordat hij zijn nieuwe arbeidscontract tekent. Een goed gebaar, dat zeker gewaardeerd wordt.