Vervroegd pensioen

Werknemer vervroegd pensioen door aard van het werk

Jan is 62 jaar en werkt als timmerman. Hij ‘moet’ nog een paar jaar, maar het werk valt hem fysiek steeds zwaarder. Jan maakt zich zorgen. Hoe lang zou hij zijn werk nog kunnen doen? Eigenlijk zou hij graag eerder stoppen met werken, maar heeft niet het idee dat dit financieel haalbaar is. YincQ bood helderheid en schetste  het complete plaatje, inclusief het opgebouwde pensioen bij vorige werkgevers, het pensioen van de partner, privé voorzieningen, de weggevallen hypotheek, spaargeld, de lagere lasten richting de kinderen, etc. En wat bleek? Het netto besteedbaar inkomen was prima op orde om te kunnen stoppen. Dat had Jan van te voren niet verwacht.