YincQ,

gids naar een financieel gezonde toekomst

YincQ Privacyverklaring AVG/GDPR

Uitleg:
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensverwerking
GDPR staat voor General Data Protection Regulation (de Europese naam voor de AVG)

Geachte relatie,

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Inleidende opmerkingen over gegevensbescherming

Juridische basis

Persoonsgegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of financiële feiten die met u als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld uw naam in combinatie met uw telefoonnummer, of met uw e-mailadres of met bepaalde pensioen- of financiële gegevens). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met uw werkelijke identiteit valt hier niet onder.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, dus ook niet aan uw werkgever.

Welke derde partijen zijn hiervan uitgezonderd?

YincQ maakt onder meer gebruik van een digitaal klant contact systeem en van een financieel planningspakket. Wij zijn met de leveranciers hierachter schriftelijk overeengekomen in een zogenaamde AVG-verwerkingsovereenkomst dat zij net zo zorgvuldig met uw informatie omgaan als wij dat doen. YincQ blijft overigens als verwerkingsverantwoordelijke, de naam zegt het al, 100% verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonlijke informatie. Hoe deze ook wordt bewaard en opgeslagen, fysiek of digitaal.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld bij de inventarisatie van een Financieel Inzicht of Mobiliteitstraject of bij deelname aan ons Financieel Gezond programma.

YincQ biedt totaal financieel overzicht en financieel inzicht. Dit betekent dat wij uw relevante financiële gegevens zorgvuldig bewaren om u van dienst te zijn wanneer u ons (weer) nodig heeft .

Alle met betrekking de door ons met u verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. De behandeling wordt uitsluitend verricht door medewerkers van YincQ.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst om te kunnen zorgen voor een betere gebruikerservaring. In het algemeen worden cookies gebruikt om de voorkeuren van gebruikers op te slaan en geanonimiseerde tracking data aan Google Analytics door te sturen. In de regel maken cookies uw surfervaring beter. Toch kan het zijn dat u cookies van deze en andere websites liever uitschakelt. De beste manier om dit te doen is om de cookies in uw browser te blokkeren. We raden aan om hier het Help-gedeelte van uw browser voor te raadplegen.

Wat kunt u doen met betrekking tot het opslaan of gebruik van uw gegevens?

U bent onze klant. Daarom kunt u ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat. Mocht u vaststellen dat er fouten zitten in de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, dan zullen wij de desbetreffende gegevens vanzelfsprekend altijd corrigeren, blokkeren of wissen.

Automatisch verwijderen van uw gegevens?

Na vertrek door pensionering of eerder vertrek bij uw werkgever zal YincQ uw gegevens automatisch na 7 jaar verwijderen. Wij bewaren uw informatie omdat wij ook vanwege andere wetgeving zoals de Wet Financieel Toezicht (Wft) een bewaar- en zorgplicht hebben van onze dossiers. Dit is ook in uw belang. Zoals eerder vermeld kunnen wij op uw verzoek altijd eerder uw persoonsgegevens wissen en u hiervan een bevestiging sturen. U kunt hier telefonisch, schriftelijk of per email om verzoeken: info@YincQ.nl

Klachten

In het geval dat u toch een klacht heeft over YincQ in het kader van de AVG dan verzoeken wij u dit rechtstreeks te melden bij de directeuren van YincQ zijnde of Ronald Stolk / ronald@YincQ.nl of Richard Teuns / richard@YincQ.nl.

Wij wijzen u erop dat u ook het recht heeft klachten te melden via:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Notice: Undefined variable: css in /var/www/vhosts/yincq.nl/httpdocs/wp-content/themes/ZUOO/functions.php on line 107