Blogs

Home » Blogs

Het belang van een nieuwe vorm van pensioencommunicatie

Het belang van een nieuwe vorm van pensioencommunicatie

Het is voor uw werknemers en diens partners belangrijk dat zij een volledig beeld hebben van hun persoonlijke situatie rondom het pensioen. Daarbij dient pensioencommunicatie verder te gaan dan puur informatie over de pensioenregelingen die voor hen...

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid in 3 stappen

Duurzame inzetbaarheid in 3 stappen

Duurzame inzetbaarheid draait om de toekomstige inzetbaarheid van al uw medewerkers. Zowel van de oudere medewerkers die al richting de pensioenleeftijd gaan als van de jongere collega’s die nog een volledige loopbaan voor de boeg hebben. Zeker met...

Lees meer
Hoe bereidt u uw oudere werknemers voor op demotie?

Hoe bereidt u uw oudere werknemers voor op demotie?

Demotie is vaak een beladen onderwerp waar negatieve associaties aan gekoppeld worden. Toch hoeft demotie geen negatieve lading te hebben. Zeker voor oudere medewerkers biedt het mogelijkheden om de werkdruk te verlichten en een nieuwe balans te...

Lees meer
Het generatiepact: 3 voordelen voor werkgevers

Het generatiepact: 3 voordelen voor werkgevers

Het is belangrijk om uw werknemers voldoende te informeren over zaken als het generatiepact. Als werkgever heeft u een zorgplicht. Dat kan best lastig zijn. Mogelijk heeft u niet genoeg specialistische kennis in huis rondom de arbeidsvoorwaarden en...

Lees meer