Hoe zorgt u ervoor dat 55-minners werk maken van hun pensioen? 5 actiepunten

13 juni 2019

Home » Hoe zorgt u ervoor dat 55-minners werk maken van hun pensioen? 5 actiepunten

Het pensioen is onder veel werkenden een onderwerp dat weinig leeft. Vooral 55-minners zijn maar moeilijk aan te zetten tot actie op dit vlak. Hoe zorgt u er als werkgever dan toch voor dat uw medewerkers werk maken van hun pensioenvoorzieningen?

We bespreken de belangrijkste tips en adviezen rondom de pensioencommunicatie uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken:

1. Focus op de levensloop van de 55-minners

55-minners zijn vaak nog niet zo gemotiveerd om zich bezig te houden met hun pensioen. Er zijn financiële uitdagingen die eerder aandacht eisen, zoals het afbetalen van hun huis of de studiekosten van de kinderen. Gelukkig vormen zulke uitdagingen ook juist weer geschikte momenten om het pensioen onder de aandacht te brengen. Er zijn diverse zogenaamde ‘life events’ waarbij de 55-minners meer open staan om aandacht te besteden aan hun pensioen. Denk aan:

 • Het kopen van een huis
 • Samenwonen en trouwen
 • Kinderen krijgen
 • Een eigen onderneming starten
 • Kinderen die gaan studeren / uit huis gaan

Daarnaast zijn er ook enkele life events die een negatieve impact hebben op de hoogte van het pensioen:

 • Ontslag
 • Echtscheiding
 • (Langdurige) ziekte
 • Overlijden van de partner

Deze situaties zijn algemeen gezien minder geschikt om het pensioen onder de aandacht te brengen. De betrokkene heeft logischerwijs veel andere zorgen aan zijn/haar hoofd heeft op zulke momenten. Maar met de juiste ontzorging en support kunnen ook deze life events het juiste moment vormen om aan te zetten tot nadenken of actie ondernemen voor de pensioenvoorzieningen.

2. Stel slimme vragen en kies tactische communicatiestrategieën

Aangezien het pensioen vaak bestaat uit complexe en ‘stoffige’ materie is het belangrijk om het onderwerp op de juiste manier tot leven te brengen bij werknemers. Hiervoor is het belangrijk om slimme vragen te stellen die aansluiten bij de persoonlijke situatie van iedere werknemer. Antwoord geven op deze vragen zorgt aan het einde van het traject de nodige rust.

Welke vraagstukken kunt u als werkgever voorleggen aan de werknemers? Waar wilt u ze over laten nadenken om ervoor te zorgen dat ze actief betrokken raken bij hun eigen pensioenregelingen? Een greep uit de mogelijkheden:

 • Heb ik later voldoende inkomen om een leuk leven te leiden?
 • Wanneer is het voor mij mogelijk om te stoppen / minder te werken?
 • Is deeltijdpensioen voor mij haalbaar en zo ja, wanneer en met welke invulling?
 • Kan ik in mijn huis blijven wonen wanneer ik stop met werken? En wanneer is mijn hypotheek afgelost?
 • Hoe staat mijn partner er financieel voor als ik kom te overlijden?

3. Besteed aandacht aan risicogroepen

Niet alle werknemers krijgen te maken met een potentieel tegenvallend inkomen bij pensionering. Echter zal een deel van uw personeel mogelijk onder een risicogroep vallen, met verschillende achterliggende redenen. Het is van belang om deze risicogroepen te identificeren, tijdig in kaart te brengen en voor hen een aanpak op maat in te zetten.

Verschillende risicogroepen vereisen een gedifferentieerde aanpak die aansluit bij hun huidige bewustzijn, kennis, attitude en gedrag. Zo kan op tijd ingehaakt worden op potentiële gevaren en biedt u de doelgroepen de kans om pensioenzaken goed te regelen.

Enkele voorbeelden van mogelijke risicogroepen:

 • Werknemers onder de 50 jaar
 • Werknemers die arbeidsongeschikt zijn of zijn geweest
 • Werknemers met tijdelijke contracten
 • Gescheiden en alleenstaande werknemers

4. Biedt financieel inzicht en toon de mogelijkheden

Het pensioen is voor velen nog een erg abstract onderwerp en door de complexe materie krijgen veel werknemers zelf geen grip op de zaak. Dit leidt tot ontwijkingsgedrag en het vooruitschuiven van de verantwoordelijkheden. U kunt hier in helpen door uw medewerkers een concreet beeld te geven van hun financiële situatie en toekomstige mogelijkheden.

Schets een duidelijk beeld van hun huidige situatie en biedt diverse scenario’s aan. Aan de hand van de input kunnen uw medewerkers eenvoudiger weloverwogen keuzes maken voor hun pensioen. Samen zorgt u voor de juiste ‘hands-on approach’ en wordt er direct gewerkt aan het bepalen van de juiste richting vanuit hun persoonlijke situatie. Hiermee worden zorgen weggenomen en het financiële inzicht geeft rust aan de werknemer.

Voor het bieden van dit overkoepelende financiële inzicht kunt u de hulp inschakelen van een deskundige derde partij. De financiële adviseur vormt de brug tussen werkgever en werknemer en voorziet in een advies op maat voor de werknemer. De persoonlijke benadering versterkt de betrokkenheid van de werknemer bij het regelen van het pensioen, wat uiteindelijk veel positieve gevolgen heeft voor zowel werknemer als werkgever!

5. Richt op duurzame inzetbaarheid

Met de stijgende pensioenleeftijden wordt de toekomstige inzetbaarheid van uw medewerkers steeds belangrijker. Hoe zorgt u ervoor dat oudere werknemers optimaal kunnen blijven presteren tijdens de laatste jaren van hun loopbaan?

Hier komt duurzame inzetbaarheid om de hoek kijken. Door aandacht te besteden aan de gezondheid van uw medewerkers, zowel fysiek, mentaal als financieel biedt u de nodige handvatten om hun carrière glansrijk te vervolgen en af te ronden wanneer de tijd daarvoor rijp is.

Financiële gezondheid is een belangrijke kernpijler van duurzame inzetbaarheid en ook hier staat voldoende financieel inzicht centraal. Door medewerkers om de paar jaar een financieel advies / financiële scan te bieden krijgen ze de nodige kennis om weloverwogen beslissingen te maken voor hun pensioen. Ook de life events met grote impact op de pensioenvoorziening vormen een leidraad voor nieuwe gesprekken rondom hun financiële situatie.

55-minners in actie krijgen onmogelijk? Zeker niet!

Wie voldoende aandacht investeert in zijn medewerkers biedt hen volop kansen om actief aan de slag te gaan met het regelen van de pensioenzaken. Door de juiste vragen voor te leggen en helder financieel inzicht te bieden zorgt u ervoor dat de situatie ook voor 55-minners goed duidelijk wordt.

Hiermee reikt u deze medewerkers de handvatten aan die zij nodig hebben om de juiste keuzes te maken rondom het pensioen. En zo zult u zien dat ook deze groepering écht wel betrokken kan worden bij het vormgeven van hun pensioen.

Deel dit bericht op:

Laatste Blogs


Notice: Undefined variable: css in /var/www/vhosts/yincq.nl/httpdocs/wp-content/themes/ZUOO/functions.php on line 107