Missie & Visie

Home » Missie & Visie

Missie

Onze missie bestaat uit een tweeluik, waarbij we aandacht besteden aan de belangen van zowel werkgever als werknemer. Het doel: u helpen bij het behalen van ondernemingsdoelstellingen en het stimuleren van de optimale inzet van uw personeel. En dat doen wij weer door middel van een persoonlijke aanpak, die gericht is op het bevorderen van de financiële gezondheid en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Het resultaat: financieel gezonde medewerkers die optimaal mee kunnen bewegen met alle ontwikkelingen binnen uw organisatie. Het positieve effect hiervan ziet u weer terug in een verhoging van de productiviteit en lagere ziekte- en verzuimkosten.

Visie

Vanuit onze visie op het gezamenlijke belang van werkgever en werknemer streven wij naar werkomgevingen waar werknemers wendbaar en weerbaar zijn. Dankzij heldere inzichten in de persoonlijke financiële situatie en tastbare adviezen kunnen werknemers weloverwogen keuzes maken. Complexe thema’s zoals pensioenregelingen, CAO bepalingen en mogelijke financiële risico’s hebben voor hen geen geheimen meer, wat de nodige rust biedt.

De werkomgevingen van de toekomst zijn daardoor productief, veerkrachtig en gestroomlijnd. En de werkgever? Die is voorbereid op alle mogelijke veranderingen binnen de organisatie. Daarmee vormen we samen met u de gezonde basis voor verdere groei- en ontwikkelmogelijkheden.