Uitstellen van verhoging AOW-leeftijd (misschien) niet mogelijk, wat nu?

3 oktober 2018

Home » Uitstellen van verhoging AOW-leeftijd (misschien) niet mogelijk, wat nu?

Uitstellen verhogen AOW leeftijd

Er is veel te doen over de verhoging van de AOW-leeftijd in 2021. Eerder weerlegde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog dat de AOW-leeftijd een stuk minder snel zou stijgen. Nu lijkt ook dat weer teruggedraaid en overweegt de overheid de AOW-leeftijd alsnog minder snel te verhogen.

Maar wat gebeurt er als de AOW-leeftijd echt omhoog moet per 2021 naar 67 jaar? En wat heeft dat voor invloed op werknemers en werkgevers in Nederland? Lees het in deze blog:

AOW en levensverwachting

De AOW werd ingevoerd in 1956 en sinds de invoering is de AOW-leeftijd altijd gelijk gebleven: 65 jaar. Dat terwijl de levensverwachting in al die jaren flink gestegen is. Het resultaat: een scheve verhouding tussen het aantal AOW-gerechtigden en werkend Nederland.

Om dit recht te trekken is een inhaalslag nodig. Daarom wordt de AOW-leeftijd sinds 2013 geleidelijk verhoogd, zodat deze in 2021 uit zal komen op 67 jaar. Aangezien de levensverwachting blijft stijgen in de toekomst is het moeilijk om de verhoging van de AOW-leeftijd later pas door te voeren. Het uitgangspunt van het beleid is dat iedere generatie gemiddeld gedurende 18 jaar een AOW-uitkering kan ontvangen.

Vanaf 2022 zal de levensverwachting gekoppeld worden aan de AOW-leeftijd. De hoogte van de AOW-leeftijd zal het kabinet vijf jaar van tevoren bepalen aan de hand van ramingen van het CBS. Zo is er nu al bekend dat in 2022 en 2023 de AOW-leeftijd geplaatst zal worden op 67 jaar en drie maanden. Hoe zullen werkgevers en werknemers hier mee om moeten gaan?

Stel duurzame inzetbaarheid centraal

Voor zowel werknemers als werkgevers vraagt deze snel naderende verhoogde AOW-leeftijd een nieuwe benadering. Als er langer doorgewerkt dient te worden zal het personeelsbeleid daarop aangepast moeten worden, om de inzetbaarheid van de werknemers te kunnen garanderen. Ook wordt het hierdoor extra belangrijk om als werknemer blijvend te ontwikkelen binnen de loopbaan. Op die manier wordt de benodigde flexibiliteit gecreëerd waarmee kansen op carrièregebied optimaal benut kunnen worden, tot aan de geldende AOW-leeftijd.

Dit vraagt diverse aanpassingen in de manier waarop werkgevers met hun werknemers omgaan en de mogelijkheden die werkgevers aanbieden. Duurzame inzetbaarheid zal centraal komen te staan in het personeelsbeleid. Met de juiste inrichting zal het waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bijdragen aan minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en een gezonde doorstroom van personeel.

Medewerkers profiteren van eveneens van een beleid rondom duurzame inzetbaarheid en aansluitende bepalingen zoals het generatiepact. Samen zorgt men ervoor dat zij hun werkzaamheden gezond en veilig uit kunnen voeren totdat de pensioenleeftijd bereikt is. Bovendien biedt een dergelijk beleid inzicht in hun toekomstige financiële situatie, wat de nodige rust schept rondom een onderwerp dat vaak gepaard gaat met veel onzekerheden.

Vervroegd pensioen niet meer haalbaar?

De kans bestaat dat verhoging van de AOW-leeftijd in 2021 niet meer te vermijden is. Betekent dat dat vervroegd met pensioen gaan ook niet langer binnen handbereik ligt? Gelukkig niet: vervroegd pensioen blijft haalbaar.

Hoewel de AOW-leeftijd klinkt als een harde grens, hoeft dat in de praktijk zeker niet zo te zijn. Met vervroegd pensioen gaan is een vrije keuze en die keuzemogelijkheid valt niet weg door de stijgende AOW-leeftijden. Met de juiste voorbereidingen, heldere en tijdige pensioencommunicatie en voldoende financieel inzicht zal het ook in de toekomst mogelijk blijven om eerder te stoppen met werken.

Deel dit bericht op:

Laatste Blogs


Notice: Undefined variable: css in /var/www/vhosts/yincq.nl/httpdocs/wp-content/themes/ZUOO/functions.php on line 107