Vertrekregeling…. hoe gaan uitstroom en goed werkgeverschap samen door 1 deur?

2 november 2020

Home » Vertrekregeling…. hoe gaan uitstroom en goed werkgeverschap samen door 1 deur?

 

 

Daar waar het kan, focus op gezamenlijk belang

In deze blog gaan we in op het gezamenlijk belang van zowel werkgever als werknemer. Dit gezamenlijk belang is ook te benoemen bij de soms onvermijdelijke uitstroom van medewerkers in deze roerige tijden.

Reorganisatie (vertrek is keuze werkgever)

Wat zou je de medewerker nog kunnen bieden indien je het dienstverband dient te beëindigen? Meer dan je denkt ! De wijze van vertrek en hoe dit is afgehandeld vergeet de werknemer nooit meer. Natuurlijk lijkt de allerhoogste financiële compensatie voor het verlies van werk het meest aantrekkelijk, toch is dit maar een deel van het verhaal. 

Soms is de medewerker tientallen jaren loyaal geweest en voelt het vertrek als “ontbinden van een huwelijk”, dit komt hard aan. Het is in ieder belang om de medewerker  goed door deze periode heen te laten komen en de tegenslag om te zetten in een kans voor een nieuwe toekomst.

Duidelijk op financieel gebied geeft dan rust! Inzicht over duur en hoogte van het netto inkomen tijdens WW en/of PAWW. Hoeveel netto uitkering van de financiële compensatie blijft er over en hoe werkt fiscale optimalisatie? Van welk netto besteedbaar inkomen kan het gezin na vertrek nu precies uitgaan? Etc. 

Wij pleiten er voor dat werkgevers niet slechts een budget opnemen in een sociaal plan voor juridisch/financieel advies. Medewerkers zijn dit niet gewend. Financiële begeleiding van medewerkers rondom uitstroom is specialistisch werk. De complexe arbeidsvoorwaarden van de werkgever hebben een grote impact op de (on) mogelijkheden voor de vertrekkende medewerkers. Soms is zelfs nog maatwerk nodig en verder overleg met de werkgever. Wij pleiten derhalve er altijd voor dat de werkgever proactief ondersteuning aanbiedt na een gedegen selectie van het financieel communicatie bureau. En dat de werkgever deze investering dus direct en niet indirect voor zijn rekening neemt. Goed werkgeverschap tot de exit…..

Vrijwillige vertrekregeling (vertrek is keuze werknemer)

In tegenstelling tot gedwongen ontslag ontstaat er bij een vrijwillige vertrekregeling een keuze voor de medewerker. Die keuze is wellicht het interessantst voor de oudere medewerker die zijn pensioen nadert. Immers, een vertrekregeling kan met passen en meten wellicht een vervroegd pensioen bespoedigen. Iedere oudere werknemer die iets eerder vertrekt heeft tot gevolg het behoud van de baan van een jongere collega. Belangrijk is enerzijds dat de medewerker een kans geboden wordt om te vertrekken door middel van een financiële compensatie, anderzijds dat de betreffende medewerker een zorgvuldig afweging maakt en voorkomt dat die in de problemen komt. Ook hier geldt dat proactief begeleiden van medewerkers vanuit de gedachte van goed werkgeverschap zijn vruchten af zal werpen. De begeleiding dient in de basis al onafhankelijk te zijn en gericht te zijn op de doelstellingen van de medewerker en diens eventuele gezin. Is dit een kans voor een stap naar een nieuwe werkgever, voor vervroegd pensioen of wellicht via de WW naar een nieuwe baan of via de WW naar vervroegd pensioen?

Het belang van communicatie

Het is in het gezamenlijke belang van zowel werkgever als werknemer met elkaar in gesprek gaan over de gevolgen  van deze reorganisatie. 

Idealiter hebben alle medewerkers een gesprek met HR om het exit proces samen door te nemen. Onze ervaring is dat collectieve presentaties heel nuttig zijn voor zowel werkgever (wat leeft er nu precies onder de medewerkers) en voor werknemers (ik wil het “waarom van dit alles” nog eens goed horen van mijn directie ). Tijdens de presentatie mag er – met respect voor alle betrokkenen – “stoom worden afgeblazen” en is er ruimte voor collectieve teleurstelling in het verlies van werk. Medewerkers worden door zowel de vragen en zorgen van andere collega’s verder geholpen. Vaak zijn er tips van andere medewerkers die kansen zien en niet bij de pakken neer zitten. 

Collectieve presentaties tijdens Corona? Toch doen! Ideaal ? Nee. Bijvoorbeeld via Teams, in kleine groepen zodat makkelijker interactie ontstaat. Inhoudelijk gezien kunnen tijdens de presentatie de contouren geschetst worden van de financiële impact van de exit op de financiële huishoudboekjes thuis van de medewerkers. Uitgelegd kan worden wat oplossingsrichtingen zijn om zo goed als mogelijk met deze exit om te gaan. Uiteindelijk kan een maatwerk financieel plan de basis zijn voor vertrouwen in de toekomst en de basis om daar waar nodig in actie te komen. Ook een collectieve presentatie kun je uitbesteden aan een financieel communicatiebureau. Na de trajecten waarin medewerkers een financieel exit plan verkrijgen kun je weer in gesprek, het laatste exit gesprek om tot afronding en afscheid te komen. Naar alle waarschijnlijkheid met een medewerker die er al heel anders in zit ……..

Professionals in uitstroombegeleiding

Hoe kun je als werkgever je medewerkers het beste helpen? Door ze te wijzen op de financiële gevolgen van het verlies van werk en door ze te ondersteunen bij het maken van nieuwe toekomstplannen. Daar waar een vrijwillige keuze voor vertrek van toepassing is dient een vertrek zorgvuldig te worden afgewogen. Wil je je als werkgever niet bezig houden met dit soort uitdagingen en besteed jij dit graag uit aan een onafhankelijk professioneel financieel communicatiebureau? Neem dan snel contact op met ons. YincQ is de specialist in het verzorgen van maatwerk financiële plannen rondom exits, we ondersteunen je medewerkers ook in alle administratieve handelingen rondom aanvraag pensioen en WW. Bovenal gidsen wij jouw organisatie bij het opzetten en uitvoeren van een zorgvuldig en menselijk uitstroom proces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht op:

Laatste Blogs


Notice: Undefined variable: css in /var/www/vhosts/yincq.nl/httpdocs/wp-content/themes/ZUOO/functions.php on line 107