Waarom YincQ

Bij werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers horen ook duurzame ‘partnerships’. Met YincQ gaat u de samenwerking aan met een onafhankelijk financieel communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het bevorderen van de financiële gezondheid van uw medewerkers. Verhoging van de productiviteit en reductie van kosten zijn het gevolg voor u als werkgever.

Na een grondige analyse van uw behoeften bepalen wij met u hoe wij ons Financieel Gezond programma gaan inzetten. Wij benaderen uw werknemers persoonlijk en maken hierbij gebruik van innovatieve communicatie technieken.

U als werkgever wordt hiermee een effectieve tool geboden voor uw strategische personeelsplanning. Met u medewerkers maken wij een financieel plan dat life-event bestendig is.

De adviseurs van YincQ zijn goed opgeleid. Ze hebben de vakdiploma’s op het gebied van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), zijn verzuimmanager, register risicomanager employee benefits en/of financieel planner (FFP). Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en houden het voor uw medewerkers vooral begrijpelijk !